Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Áfa törvény

 ÁFA TÖRVÉNY

1 §. 

E törvény alapján megfizetett ÁFA az államháztartás bevétele.

2 §.

Alkalmazási hatály

E törvény alapján adót kell fizetni

Belföldi termékértékesítésre és szolgáltatásnyújtásra

Közösségen belüli beszerzésre

És termék import után

3 §.

E törvény rendelkezéseit az Eva és Jöt. -ösökre akkor kell alkalmazni ha azt az EVA illetve JÖt rendelkezik róla.

4 §.

Belföld Magyarország értendő.

Közösség tagállamait az 1. számú melléklet tartalmazza

Harmadik állam és annak területe  alatt az értendő amelyik nem tartozik a KÖzösségi tagállamok közé

5. §

Adóalany

(1)

jogképes személy aki gazdasági tevékenységet végez  tekintet nélkül annak céljára helyére és eredményére.

cselekvőképességét a magyar jog alapján kell elbírálni.

(2)

Adóalany a tulajdonostársak közössége.

ha a gazdasági tevékenység közvetlenül közös tulajdonban és közös használatban lévő ingóra vagy ingatlanra mint ellenérték fejében hasznosítandó dologra irányul.

a tulajdonostársak közössége  az általa kijelölt képviselő útján gyakorolja jogait és kötelezettségeit.

Kijelőlés hiányában a képviselő a legnagyobb tulajdoni hányaddal rendelkező tagja a közösségnek.

Egyenlő tualjdoni hányad esetében pedig az adóhatóság által kijelölt tulajdonostárs.

 

Gazdasági tevékenység

6. §