Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Társadalombiztosítás

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS

EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS

6 ALKALOM

5 TANÓRA EGY ALKALOMMAL

1,5 ÓRA 

SZÜNET

20 PERC

1 ÓRA 

10 PERC SZÜNET

1 ÓRA

 

A Társadalombiztosítás az 1400-as évekre vezethető vissza.

Volt bánya és voltak balesetek, betegségek.

Túrzó János bányatulajdonos létrehozott egy bányatársládát.

Mindenki beadott pénzt. Ha baleset történt ebből történtek a kifizetések.

1700-as években voltak a Kincstári Bányák.

1800-as években osztrákban kötelezővé tették a bányáknál. Mit????

 

Később Magyarországon is bevezették.

Nem csak a bányászoknak hanem az általános munkásoknak is létrejött a betegsegélyező Pénztár.

Iparosoknak, kereskedőknek, közalkalmazottaknak is volt pénztára  a későbbiekben.

A II. világháború után a szocializmus volt.

SZTK JÖTT LÉTRE EGYSÉGESÍTÉS TÖRTÉNT.

90-es években létrehozták a NYUGDÍJBIZTOSÍTÁST.

Az egészségbiztosítás és a nyugdíjbiztosítás szétvált. 

A TB Igazgatóság nem úgy működik, mint egy Biztosító Társaságnál.

Pld.ul a kifizetések.

Az Adóhatósághoz áttették és oda történnek a befizetések.

2001-től a Családtámogatási pénzt áttették a Magyar Államkincstárhoz

2011-ben létrehozták a kormányhivatalokat.

Egészségbiztosítási Feladatokat intézi, Pénzellátások, Nyilvántartások.

OEP Egészségügyi szolgáltatók Nyilvántartása Felügyelete.

Nyugdíjbiztosítás (Nyugdíjigazgatóság) 

Erdészet

Vízügy

Munkaügyi központ.

2015. ÁPRILIS 1-TŐL megváltoztak a Hivatalok Önállósága.

Elvették az Önállóságát, nem Önálló Igazgatóságok, hanem Főosztályok lettek.

Családtámogatási és Társadalombiztosítási főosztály.

Rehabilitációs Igazgatóság (Rehabilitációs osztály) Orvosokat lehet találni ott.

Nyugdíjbiztosítási Igazgatóságot két osztályra bontották.

Főosztályba tartozik.

Egészségbiztosítási Igazgatóság két osztályra bontották.

Főosztályba tartozik.

Családtámogatási Osztálynál kell igényelni a Családi Pótlékot. Szigeti úton van.

A Főosztály tagozódás az Országban egységes.

Egy-egy osztályon belül 70-en is lehetnek egyes megyékben. Ugyan olyan osztály csak más megye.

Vannak KORMÁNYABLAKOK több száz ügyet intéznek.

Több ügyet el lehet indítani a Kormányablaknál.

Például be lehet adni Családi pótlék igényt, de konkrét dolgot tájékoztatást, részletesebb tájékoztatást a Hivatal Ügyfélszolgálatán tudnak adni.

A kormányablaknál az egészségbiztosítással kapcsolatban utazási ktg igénylést lehet beadni.

Ablaknál TAJ kártyát nem lehet kérni igényelni, elintézni.

Magyarországon van sajátossága a Társadalombiztosításnak. Létezik Társadalombiztosítási kifizetőhely.

Nem túl sok szabállyal működik.

1998. évi 39. TV (9) szakasz.

Hogyan lehet létre hozni milyen feltételekkel.

Székhelye szerinti Egészségbiztosítóval kell megállapodást kötni.

Ha az átlagos létszám a 100 főt eléri (Akár az elmúlt hat hónap átlaga szabály az átlagra nincsen.)

Ha az átlagos létszám meghaladja a 100 főt és a cég elmulasztja a bejelentést megbüntetik. 

Ha Társadalombiztosítási kifizetőhelyet üzemeltet mert meghaladja a átlagos létszám a 100 főt, vagy azért mert ő szeretne 100 fő alatt már Társadalombiztosítási kifizetőhely lenni, akkor ezt saját költségén kell fenntartania. 

Szükséges, hogy legyen ilyen végzettségű munkatársa, vagy az is elég már ha megkezdte a tanfolyamot egy munkatárs, mindegy hogy ki finanszírozza, ki iskolázta be a munkatársat.

A Társadalombiztosítást munkaüggyel együtt szokták végezni. 

A céget e tevékenységének önálló elvégzése esetén az alábbi ktg térítés fogja megilletni: Az egészségbiztosítási ellátás 1 %-a (általában a táppénz és egyebeknek az 1 %-a)

BIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG

1. A BIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG ELBÍRÁLÁSA

Társadalombiztosítási pénzellátásra, természetbeni szolgáltatásra fő szabályként a biztosítottnak minősülő személyek jogosultak.

Jelenleg a társadalombiztosítás készpénzellátásainak fedezetére a biztosított nyugdíjjárulékot, illetve egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulékot fizet.

A biztosított személy törvényben meghatározott hozzátartozója származtatott jogon részesül ellátásban (özvegyi-, szülői nyugdíj, árvaellátás)

A társadalombiztosítás természetben nyújtott szolgáltatásait (egészségügyi szolgáltatás) a biztosítottakon túl más személyek is igénybe vehetik egy külön járulékfizetés ellenében.

Vagy maguk kötelesek egészségügyi szolgáltatási járulékot fizetni, vagy a központi költségvetés fizet helyettük ilyent az Egészségbiztosítási Alapba.

A biztosítottak, - ha a törvény másként nem rendelkezik  - a társadalombiztosítási valamennyi ellátására jogosultságot szerezhetnek.

(A Törvény egyre többször eltérően rendelkezik.)

Ezért a biztosítottak között különbséget kell tenni  azok között, akik valamennyi társadalombiztosítási ellátásra jogot szereznek és olyanok között, akik csak egyesekre szereznek jogot.

Ezért a Teljes körű biztosítottak fogalmát használjuk annak ellenére, hogy a törvény ilyen fogalmat nem használ. 

A biztosítási kötelezettség alá nem eső egyes személyek a törvényben szabályozott feltételek teljesülése esetén járulékfizetés vállalása mellett megállapodást köthetnek társadalombiztosítási ellátásra (nyugdíj, egészségügyi szolgáltatás).